Beste bruinroan stermerrie/Topquality Bay roan section A starmare

Beste 6 jarige bruinroan Welsh sectie A stermerrie v. Ysselvliedts Special Edition m/v. Varpullan Pepijn. Goede bewegingen en uit topstam/Top quality Welsh section A "star"mare s. Ysselvliedts Special Edition d/s. Varpullan Pepijn. Damline going back to Dyfed Playfair. born 2013. Not covered

 

SOLD/VERKOCHT/VERKAUFT

More
De super mooie merrie Ysselvliedts Silhouette/The beautifull succesfull mare Ysselvliedts Silhouette

The beautifull succesfull champion mare Ysselvliedts Silhouette, born 2007 s. Vechtzichts Hywel D. Ysselvliedts Shirley. Scanned in foal to Heniarth Scheckter. Only for sale becourse we are retaining two of her daughters/De succesvolle kampioens merrie Ysselvliedts Silhouette geb 2007 v. Vechtzichts Hywel m. Ysselvliedts Shirley. Drachtig gescanned van Heniarth Scheckter. Uitsluitend te koop daar wij twee van haar dochters aanhouden 

More
Extra bewegende Welsh sectie A merrie/Superb moving Welsh section A mare

Veel belovende 4 jarige Welsh sectie A merrie v. Ysselvliedts Helcyon m/v. Springbourne Glide geb 2015 met vos hengstveulen van Ysselvliedts Hyram en weer gedekt door Ysselvliedts Nodawl/ Extravagant moving 4 years old section A mare by Ysselvliedts Helcyon d/s. Springbourne Glide With stunning chesnut colt foal at foot by Ysselvliedts Hyram  and covered again with Ysselvliedts Nodawl

More