Aansprekende bruine Welsh sectie B merrie/ Nice bay Welsh section B mare

Aansprekende 6 jarige Welsh sectie B merrie v. Cadlanvalley Romeo m/v. Eyarth Tayma, gedekt door de Eyarth Rio zoon Greigiau Copper Tornado/ Nice bay 6 years old Welsh section B mare by Cadlanvalley Romeo d/s, Eyarth Tayma,  covered with the Eyarth Rio son Greigiua Copper Tornado. SOLD/VERKOCHT/VERKAUFT