Goed bewegende jonge Friars merrie/Goodmoving young Friars mare

Goed bewegende interessant gefokte jonge Friars merrie. donkere vos, geboren 2012 v. Friars Superman m. Friars Teardrop, wordt op dit moment gedekt door Rotherdale Herald/ Prommising young Friars Section A mare by Friars superman out of Friars Teardrop. Covered with Rotherdale Herald

 

 

SOLD/VERKOCHT?VERKAUFT